See other templatesStart

Spotkaliśmy się aby pomóc Ci trafić do siebie...

Pewnego dnia spotkaliśmy się aby zacząć coś robić dla innych.  Dla siebie też, ale wtedy tego jeszcze nie wiedzieliśmy. Jesteśmy różni, bardzo. Ale w tym tkwi nasza siła. Jedni z nas chcą zmieniać świat, inni w konkretnych, pojedynczych działaniach realizować swoją misję. Jedni są wolnymi strzelcami inni dzierżą etaty w korporacjach czy instytucjach publicznych. Ale wiemy, że życie to nie tylko zarabianie pieniędzy, obawa czy nie zostaniemy zwolnieni, zabiegi o materialne bezpieczeństwo i rezygnacja z ideałów. Zaniechania, które mogą trwać aż do śmierci...

Mimo różnic odnaleźliśmy wspólną energią i cel -  wir twórczych działań.  Twórcze życie, bo tylko takie ma sens.  Poza systemem, poza układami, poza nawykami. Życie, które nie przecieka przez palce, każdego dnia stwarzając chwile wykraczające poza zwykłą codzienność, odwracające nawykowe reakcje na świat, zatrzymujące niemożność kierowania własnym losem, burzące mur grodzący drogę do szczęścia.

Szczęście jest w każdym z nas. Możesz spróbować szukać go wraz z nami, możesz też oddzielnie. Ale nie musisz. Wtedy być może wrócisz tu, lecz w międzyczasie upłynie może z 10 lat.

Naszą misją jest łączenie, przenikanie i ruch. Czy spotykamy jogina, taoistę, żarliwego katolika czy buddystę, wyznawcę tej czy innej partii nie ma to dla nas znaczenia. Najważniejsi są ludzie. Współdziałamy z tymi, którzy są otwarci na współdziałanie. Wywołując zmianę poddajemy się zmianie.

Nie musisz poszukiwać z nami. Ważniejsze abyś sam odnalazł drogę do siebie...

 

 

Początek strony