See other templatesStart

Magdalena Herwy

Nauczycielka jogi, fizjoterapeutka, tancerka.

"Taniec jest obecny w moim życiu już od najmłodszych lat. Jest moją pasją i formą wyrażania siebie oraz źródłem cennych informacji ostanie wewnętrznym. Moje poszukiwania związane z rozwojem ciała i duszy doprowadziły mnie na zajęcia jogi, która już od jakiegoś czasu w mniejszym lub większym wymiarze pojawiała się dzięki warsztatom tańca, a od tego czasu stała się bardzo ważnym elementem mojego życia. Regularna praktyka nauczyła mnie słuchać swojego ciała i odczytywać jego sygnały, także czerpać inspirację do dalszej pracy nad sobą. W pracy najważniejszy jest dla mnie kontakt duszy i ciała,postępowanie zgodnie z jego sygnałami, a także praca nad własnymi

Początek strony